091-1833-630 , 093-584-6596 , 094-565-4636 •บริษัท เกียรติกนก การบัญชีและกฎหมาย จำกัด

บริษัท เกียรติการบัญชีและกฎหมาย จำกัด เป็นบริษัทรับทำบัญชีที่ให้บริการทางด้านบัญชีครบวงจรได้แก่รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษี จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนกรมสรรพากร ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานควบคุมโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร ลูกค้าทุกท่านสามารถมั่นใจในความถูกต้องได้ ด้วยประสบการณ์ด้านบัญชีมากกว่า 20 ปี พร้อมพนักงานที่มีความเป็นมืออาชีพมากกว่า10 คนเรามีความมั่นใจว่าลูกค้าทุกรายของเราจะได้รับบริการที่ดีจากเรา
การบริการหลัก

1.งานด้านบัญชี
2.งานด้านการสอบบัญชี
3.งานด้านภาษีอากร
4.งานด้านจดทะเบียนจัดตั้ง และจดแก้ไขข้อมูลทางธุรกิจ
5.งานด้านให้บริการที่ปรึกษาในการจัดทำบัญชี และภาษีอากร